Autorské právo (25. 11. 2020)

Termín konání:

25. 11. 2020 10:00-14:30
Číslo akce  
Místo konání:

Online

Lektor:

Mgr. Martin Prokeš - Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Kontaktní osoba: Bc. Michaela Šindelářová, DiS.
Tel.: 778 476 859
E-mail: sindelarova@apua.cz
 
Živý stream:

Jedná se o plnohodnotnou variantu semináře, kdy Vás lektor provází živě po celou dobu výuky, je k dispozici pro dotazy a diskuzi.
Probírané učivo vidíte přes screen lektorovy obrazovky.

 

Online variantu kurzu můžete absolvovat odkudkoliv se standardním připojením k Internetu. V dostatečném předstihu Vám bude zaslán postup, jak se připojit.
 

Webinář proběhne v prostředí MS Teams.

Harmonogram: 

09:50-10:00 nalogování do webináře
10:00-12:00 přednáška
12:00-12:30 přestávka
12:30-14:30 přednáška

Obsah:

I. Úvod do autorského práva
a. pojem, prameny, zásady
b. autorské dílo (znaky, plagiáty, třídění, zveřejnění, vznik)
c. autor, autorství a spoluautorství
d. vztah díla a jeho nosiče
e. osobnostní a majetková práva autora a jejich trvání
f. výjimky a omezení autorských práv (tříkrokový test, volná užití,
   tiskové rozmnoženiny, citace, školní představení)
g. zvláštní typy děl (školní díla, zaměstnanecká díla, díla vytvořená
   na objednávku a soutěžní díla)
h. upozornění na novelizační změny

II. Licenční smlouva v NOZ
a. přehled právní úpravy
b. podstata licenční smlouvy a vztah k závazku vytvořit dílo
c. náležitosti
d. licence (omezená/neomezená, opravňující/zavazující, výhradní/
    nevýhradní, …)
e. podlicence a postoupení licence
f. zvl. ustanovení o licenční sml. k předmětům chráněným
   autorským zákonem (uzavírání, bestsellerové ustanovení, autorská
   rozmnoženina, odstoupení pro nečinnost nabyvatele a změnu
   přesvědčení autora)
g. nakladatelská licenční smlouva

III. Všeobecná ustanovení NOZ o právních jednáních a závazcích a licenční smlouvy
a.    výklad s příklady smluvních ujednání, zejména závěrečných

IV. Dotazy a diskuse

 
   
Účastnický poplatek:  
900,- Kč  Kolektivní členové asociace
900,-Kč Individuální členové asociace
2.000,-Kč Ostatní zájemci
  V ceně je zahrnuto kurzovné, materiály v elektronické podobě, osvědčení o absolvování vzdělávací akce.
Způsob platby:   Účastníci obdrží současně s podrobnějšími informacemi o akci koncovou fakturu pro provedení platby.
Storno podmínky:
  • Registrace se stává závaznou zasláním informací a koncové faktury ze strany asociace,
  • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením kurzu bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
  • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
  • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).
  • Místo přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka.   
  • Kurzovné nelze převádět.       
Souhlas se zpracováním osobních údajů: Vyplněním a odesláním registrace souhlasím, aby Asociace pracovníků univerzit, z. s., se sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 27016200, spisová značka L 11451, vedená u Krajského soudu v Brně, zpracovávala mé osobní údaje a to v rozsahu: jméno, příjmení, název vysoké školy/organizace, e-mail, telefonní číslo, získané v souvislosti s poskytováním vzdělávacích služeb.

Zásady a informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.

Pokyny k registraci:

• Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť,
• Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uváděte je v registraci,
• Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci,
• Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.

 

  


Registrace   Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena