ČÁST : 5. KANCELÁŘ (1)

​Čl. 45

 

(1) K zabezpečení běžného provozu APUA slouží kancelář, v jejímž čele stojí ředitel. Ředitel je vázán rozhodnutími předsednictva a valné hromady; v případě rozporu platí rozhodnutí valné hromady.
(2) Organizační strukturu, počet zaměstnanců APUA a osob jinak činných v kanceláři a prostory pro činnost kanceláře určuje předsednictvo.

 


  Zpět na Stanovy Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena