Exekuce ve mzdové účtárně (20. 11. 2020)

Termín konání:20

20. 11. 2020 09:00-14:00 hodin
Číslo akce:  
Místo konání:

Vysoké učení technické v Brně, Institut celoživotního vzdělávání

Purkyňova 464/118, 612 00 Brno (mapa)

Učebna 7.15 (7. patro)

Lektor:

Anna Kašpárková
-
má devítiletou praxi na Exekutorském úřadě Brno-město. Odpovídá za kontrolu správnosti postupu zaměstnavatelů povinných v exekučním řízení. V praxi se opakovaně setkává se všemi problematickými okolnostmi, které mohou při srážkách ze mzdy nastat. Připravuje také metodické návody pro postup zaměstnavatelů v exekuci a poskytuje konzultace mzdovým účetním nebo výrobcům software pro zpracování mezd.

Kontaktní osoba: Mgr. Hana Balabánová
Tel.: 737 168 246
E-mail: balabanova@apua.cz
 

Program: 

08:30-09:00 registrace účastníků
09:00-14:00 přednáška s přestávkou na občerstvení formou coffeebreaku

Obsah:

• Provádění srážek
o základní pojmy a aktuální právní úprava provádění srážek ze mzdy
o přednostní a nepřednostní pohledávky
o třetinový systém a určení pořadí pohledávek
o vyživované osoby
o nejčastější chyby při provádění srážek ze mzdy
o praktické ukázky výpočtu srážek ze mzdy
o exekuce a dočasná pracovní neschopnost
o rozdělení základní částky - právní úprava i praktické ukázky

• Poskytování součinnosti v exekučním řízení
o právní úprava poskytování součinnosti
o rozsah poskytnuté součinnosti
o povinnosti zaměstnavatele při počátku a ukončení pracovního poměru
o pokuty a další následky neposkytnutí součinnosti
o poskytování součinnosti a GDPR

• Daňový bonus, přeplatek na dani a jejich postižení v exekuci
o aktuální právní úprava a její vývoj

o postižení přeplatku z ročního zúčtování daně
o postižení daňového bonusu - rozdíly oproti srážkám ze mzdy

• Diskuze - prostor pro dotazy

Účastnický poplatek:  
1.000,- Kč  Kolektivní členové asociace
1.000,-Kč Individuální členové asociace
1.900,-Kč Ostatní zájemci
  V ceně je zahrnuto kurzovné, materiály v elektronické podobě, občerstvení formou cofee breaku.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.
Způsob platby:  

Účastníci obdrží současně s podrobnějšími informacemi o akci koncovou fakturu pro provedení platby.

  Po připsání částky na účet asociace 51-1074480267/0100 obdrží účastník daňový doklad. Pokud bude příkaz k úhradě za více účastníků z jedné vysoké školy/univerzity, stačí uvést variabilní symbol jednoho z účastníků.
Storno podmínky:
  • Registrace se stává závaznou potvrzením ze strany asociace a zasláním faktury,
  • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
  • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
  • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).
  • Místo přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka.   
  • Kurzovné nelze převádět.       
Souhlas se zpracováním osobních údajů: Vyplněním a odesláním registrace souhlasím, aby Asociace pracovníků univerzit, z. s., se sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 27016200, spisová značka L 11451, vedená u Krajského soudu v Brně, zpracovávala mé osobní údaje a to v rozsahu: jméno, příjmení, název vysoké školy/organizace, e-mail, telefonní číslo, získané v souvislosti s poskytováním vzdělávacích služeb.

Zásady a informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.

Pokyny k registraci:
  • Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť,
  • Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci,
  • Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci,
  • Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.

 

 

 


Registrace   Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena