​​​​Finanční řízení a finanční kontrola 8. 10. 2020

Zorientujte se v oblasti finačního řízení od teoretických předpokladů až po praktické návody v oblasti kalkulace ceny, zpracování rozpočtů, finanční řízení projektů, apod. Dále i v oblasti finanční kontroly (jejíž součástí jsou i externí kontroly).

 

První polovina přednášky bude více teoretická a druhá polovina spíše praktická.

 

Termín konání:

8. 10. 2020 10:00 - 14:30
Číslo akce:  

 

Místo konání:

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Konferenční centrum Sázava

Chemická 952, Praha-Kunratice

 

 

Lektor

Ing. Tomáš Rosenmayer, Ph.D.

Celou profesní kariéru se zabývá neziskovými organizacemi, zejména oblasti finančního a projektového řízení. Dříve působil jako výzkumný pracovník v Centru pro výzkum neziskového sektoru. Později pracoval jako projektový a finanční manažer na Vysokém učení technickém v Brně, kde měl mimo jiné na starosti projekt CEITEC. V současné době vykonává funkci ředitele Ekonomického odboru rektorátu Masarykovy univerzity.

Kontaktní osoba: Bc. Michaela Šindelářová
Tel: + 420 737 168 246
E-mail: sindelarova@apua.cz
 

Program: 

09:30-10:00 registrace účastníků

10:00-12:00  přednáška

12:00-12:30  coffee break

12:30-14:30  přednáška

Obsah:

1. Vysoké školy jako ekonomické subjekty

2. Předpoklady pro finanční řízení
3. Řízení financí

4. Finanční řízení a finanční kontrola

5. Rozpočet

6. Kalkulace ceny

7. Řízení cash flow

8. Finanční řízení projektů (dotací)

 

Účastnický poplatek:  
1.000,- Kč  Kolektivní členové asociace
1.000,-Kč Individuální členové asociace
2.500,-Kč Ostatní zájemci
  V ceně je zahrnuto kurzovné, materiály v elektronické podobě, občerstvení formou coffee breaku. 
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.
Způsob platby:   Účastníci současně s podrobnějšími informacemi o akci obdrží koncovou fakturu pro provedení platby.
   
Storno podmínky:
  • Registrace se stává závaznou zasláním informací ze strany asociace,
  • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením kurzu bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
  • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
  • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).
  • Místo přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka.   
  • Kurzovné nelze převádět.       
Souhlas se zpracováním osobních údajů: Vyplněním a odesláním registrace souhlasím, aby Asociace pracovníků univerzit, z. s., se sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 27016200, spisová značka L 11451, vedená u Krajského soudu v Brně, zpracovávala mé osobní údaje a to v rozsahu: jméno, příjmení, název vysoké školy/organizace, e-mail, telefonní číslo, získané v souvislosti s poskytováním vzdělávacích služeb.

Zásady a informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.

Pokyny k registraci:
  • Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť,
  • Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci,
  • Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci,
  • Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.

Registrace   Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena