Wikiverzita
 

Metodika tvorby intraportálu v O365 na bázi SharePointu a dalších aplikací

Registrace byla ukončena z důvodu naplnění kapacity semináře.
 

Termín konání:

21. 11. - 22. 11. 2018

09:00 - 16:30 hodin

Číslo akce:

1850


Místo konání: VUT FSI, Technická 2, Brno, počítačová učebna Computer agency, budova A4, 5. patro, dveře č. 513a

 

Workshop je určen pro řídící pracovníky (manažery projektů, vedoucí odborů na rektorátech/fakultách/součástech, ústavech, katedrách atp.),  zkrátka všem těm, kteří potřebují organizovat a řídit skupinu interních i externích spolupracovníků, komunikovat s nimi, sdílet dokumentaci, nastavit pravidla a sdílený prostor pro konkrétní skupiny, s přístupovými právy až na úroveň části intraportálu, knihoven, dokumentů, k zajištění správy dokumentů, archivace, zajištění auditní stopy procesů atd.


Cílem workshopu je poskytnout účastníkům nejen základní návody pro stavbu intraportálu v prostředí O365, tedy konkrétně na bázi SharePoint Online, ale také především souvislosti s dalšími aplikacemi v O365. Zejména je pak cílem představit klíčovou metodiku pro koncepční použití SharePoint online na univerzitě. Workshop tedy nabízí jednak step-by-step postup tvorby intraportálu (využití dostupných funkcionalit SharePoint online) s důrazem na komplexní pojetí a metodický přístup v organizaci.


Po skončení workshopu bude účastník:
- znát základní funkcionalitu SharePoint online pro tvorbu intraportálu řešícího potřeby pro sdílení, komunikaci a řízení skupin uživatelů
- umět klást relevantní požadavky na správce tenantu O365 v organizaci
- umět vytvořit komunikační prostředí pro potřeby svého "projektu"


Forma workshopu:
- prezentace základních funkcionalit SharePoint online, .ppt prezentace
- řešení konkrétních studií případů (case study)
- odkazy na výukové zdroje, příručky, manuály, diskuzní skupiny atp.


Lektor workshopu:
Ing. Jiří Horský, nezávislý lektor, správce sítě a administrátor aplikací na SKM VUT v Brně


Rozsah workshopu:
1. den: metodika, školení a prostor pro diskuzi
2. den: pokračování, diskuze a vytvoření prostoru pro další náměty na řešení, další cílená školení atp.


Témata:
Metodika „stavby“ Sharpoint intraportálu
Seznámení se základními „stavební kameny“ – stránkou, knihovnou dokumentů, seznamy (listy)
Využití rozšiřujících vlastností (vyhledávání, metadata, workflow atd.)
Zabezpečení dat (oprávnění, DLP politiky, auditní stopa)
Integrace s dalšími aplikacemi (MS Teams, PowerApps, MS Flow atd.)

Účastnický poplatek:

 

3.800,- Kč 

Kolektivní členové asociace

3.800,-Kč

Individuální členové asociace

4.500,- Kč Ostatní zájemci

 

V ceně je zahrnuto kurzovné, materiály, stravné.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.

Způsob platby:  

Účastníci obdrží současně s podrobnějšími informacemi o akci výzvu k platbě za seminář převodním příkazem s přiděleným variabilním symbolem.

 

Po připsání částky na účet asociace 51-1074480267/0100 obdrží účastník daňový doklad. Pokud bude příkaz k úhradě za více účastníků z jedné vysoké školy/univerzity, stačí uvést variabilní symbol jednoho z účastníků.

Storno podmínky:

Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši,
Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 %,
Při neomluvené neúčasti účastnický poplatek nevracíme,
Místo přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka.

Souhlas se zpracováním osobních údajů:

Vyplněním a odesláním registrace souhlasím, aby Asociace pracovníků univerzit, z. s., se sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 27016200, spisová značka L 11451, vedená u Krajského soudu v Brně, zpracovávala mé osobní údaje a to v rozsahu: jméno, příjmení, název vysoké školy/organizace, e-mail, telefonní číslo, získané v souvislosti s poskytováním vzdělávacích služeb.

Zásady a informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.

 

Kontaktní osoba: Monika Červinková Tel: + 420 778 476 859 E-mail: cervinkova@apua.cz


  Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena