Navýšení účastnických poplatků od 1. 1. 2021

Z důvodu navýšení cen pronájmu školicích a kancelářských prostor, nárustu cen cateringových služeb, potřeby posílit tým kanceláře asociace a vysoké poptávce škol po erudovaných lektorech dojde 1. 1. 2021 k navýšení některých účastnických poplatků prezenčních aktivit. Členské příspěvky zůstávají zachovány v nezměněné výši.
 

Sválené navýšení účastnických poplatků prezenčních vzdělávacích aktivit: 
 

  • jednodenní prezenční semináře se zaměření na aktuální legislativu
    - z 1.000,- Kč/seminář navýšení na 1.500,- Kč/seminář
     
  • prezenční setkání profesních skupin
    - z 2.500,-Kč/setkání navýšení na 2.900,-Kč/setkání
     

Ceny seminářů zaměřené na prezenční semináře soft skills, IT a manažerskou problematiku zůstávají v nezměněné výši.

 

Navýšení účastnických poplatků schálilo předsednictvo asociace na zasedání dne 17. 6. 2020.


  Zpět na Aktuality

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena