Pracovnělékařské služby, koronavirus a pracovní právo (21. 10. 2020)

Zajištění pracovnělékařských služeb patří ke klíčovým součástem personální agendy. Jen zaměstnavatel, který zná svoje povinnosti vyplývající z legislativy a má správně nastaveny vztahy s poskytovatelem pracovnělékařských služeb, může dostát všem povinnostem v oblasti ochrany zdraví při práci a minimalizovat riziko vysokých sankcí i soudních sporů. Nedávno novelizované právní předpisy stále působí v praxi problémy, a to i vzhledem k řadě překvapivých rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR. Do naší nabídky proto zařazujeme seminář, na němž posluchači získají komplexní výklad k problematice pracovnělékařských služeb s důrazem na řešení problémových situací v oblasti školství. Seminář je velmi prakticky orientovaný. 

 

Termín konání:

21. 10. 2020                09:00-14:00                           
Číslo akce:  

 

Místo konání:

Online

Lektor:

JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.

je odborníkem na pracovní právo a pracovnělékařské služby. Působí jako vyučující na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Praktické zkušenosti získal jako advokát mezinárodní advokátní kanceláře a podnikový právník specializovaný na pracovní právo. Jakub je autorem nebo spoluautorem řady publikací a článků. O problematice pracovnělékařských služeb pravidelně publikuje, v současnosti pracuje na třetím vydání oblíbené publikace "Pracovnělékařské služby" nakladatelství Wolters Kluwer. Byl řešitelem nebo spoluřešitelem několika vědeckých projektů v oblasti pracovního práva a pravidelně se věnuje přednáškové a výukové činnosti. 

Kontaktní osoba: Mgr. Hana Balabánová
Tel: + 420 737 168 246
E-mail: balabanova@apua.cz
Živý stream:

Jedná se o plnohodnotnou variantu semináře, kdy Vás lektor provází živě po celou dobu výuky, je k dispozici pro dotazy a diskuzi.
Probírané učivo vidíte přes screen lektorovy obrazovky.

 

Online variantu kurzu můžete absolvovat odkudkoliv se standardním připojením k Internetu. V dostatečném předstihu Vám bude zaslán postup, jak se připojit.
 

Webinář proběhne v prostředí MS Teams.

Program: 

08:50-09:00 nalogování účastníků

09:00-12:00 přednáška

12:00-12:30 přestávka

12:30-14:00 přednáška

Obsah: 

Pracovnělékařské služby
• Pojem a vymezení pracovnělékařských služeb
• Subjekty pracovnělékařských služeb - lékař, zaměstnavatel, zaměstnanec
• Pracovnělékařské služby u zaměstnaných zahraničních pracovníků
• Smlouva o poskytování pracovnělékařských služeb
• Atypické formy poskytování pracovnělékařských služeb
• Pracovnělékařská prohlídka
• Lékařské posudky
• Význam pracovnělékařských služeb v pracovním právu
• Převedení na jinou práci
• Skončení pracovního poměru a pracovnělékařské služby
• Odstupné
• Odpovědnost za škodu a další formy odpovědnosti v pracovnělékařských službách  
• Pracovnělékařské služby a GDPR
• Kontroly a sankce

Koronavirus a pracovní právo 
• Nové povinnosti zaměstnavatelů v oblasti BOZP
• Práce z domova a návrat do práce
• Překážky v práci
• DPN a karanténa
• Koronavirus a ochrana osobních údajů
• Koronavirus jako nemoc z povolání

Účastnický poplatek:

 

700,- Kč  Kolektivní členové asociace
700,- Kč  Individuální členové asociace
1.500,-Kč Ostatní zájemci
  V ceně je zahrnuto kurzovné a materiály.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.
Způsob platby:   Účastníci současně s podrobnějšími informacemi o akci obdrží koncovou fakturu pro provedení platby.
Storno podmínky: 
  • Registrace se stává závaznou zasláním informací 
  • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením kurzu bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
  • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
  • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).
  • Místo přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka.   
  • Kurzovné nelze převádět.       
Souhlas se zpracováním osobních údajů: Vyplněním a odesláním registrace souhlasím, aby Asociace pracovníků univerzit, z. s., se sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 27016200, spisová značka L 11451, vedená u Krajského soudu v Brně, zpracovávala mé osobní údaje a to v rozsahu: jméno, příjmení, název vysoké školy/organizace, e-mail, telefonní číslo, získané v souvislosti s poskytováním vzdělávacích služeb.

Zásady a informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.

Pokyny k registraci:

•Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť,
•Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uváděte je v registraci,
•Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci,
•Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.


Registrace   Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena