Příprava a vedení porad (23. 11. 2020)

5 kroků jak poradu připravit
8 zásad jak poradu vést
7 tipů jak z lidí dostat maximum


Seminář zaměřený na zvládání porad na týmové i organizační úrovni - konkrétní kroky pro přípravu porady, metody pro vedení samotného průběhu a také rady na zvládání komunikace mezi účastníky a řešení sporů.
 

Termín konání:

23. 11.  2020 09:00-14:00   
Číslo akce:  

 

Místo konání:

Univerzita Karlova
Centrum Krystal
José Martího 2/407, 162 00 Praha 6 - Veleslavín

Lektor:

Marek Sýkora
- jeden z předních českých paměťových atletů, kteří trénují svoji paměť a využívají speciální metody, které mohou každému z Vás změnit život. Kurzy vede jiným způsobem, protože tyto metody pravidelně trénuje a usiluje o stále lepší výkony, díky čemuž můžete slyšet tipy někoho, kdo metody sám využívá v praxi.

Kontaktní osoba: Mgr. Hana Balabánová
Tel: + 420 737 168 246
E-mail: balabanova@apua.cz
 

Obsah:

1. blok: Před poradou
Nejčastější chyby při organizování porad
Stanovení účelu porady
Příprava projednávaných bodů
Využívání myšlenkových map
Nastavení pravidel
Výběr účastníků
Stanovení časové dotace
 

2. blok: Průběh porady
Nejčastější chyby v průběhu porady
Příprava řeči v paměťovém paláci
Zahajovací rituál
Rozdělení rolí
Zásady projednávání a přijímání rozhodnutí
Pořizování zápisu
Získávání zpětné vazby
 

3. blok: Komunikace a tipy ke zefektivnění porad
Nejčastější chyby samotných účastníků
Komunikace a řešení konfliktů
Tipy ke zefektivnění porad
 

Záverečná diskuse

  Na semináři se naučíte:
•   Jak připravit poradu, aby z ní měl každý účastník prospěch a dobrý pocit.
•   Jak zvládat průběh porady, aby se neplýtvalo časem a dosahovalo závěrů.
•   Jak zvládat konflikty, komunikovat na poradách a dostat z účastníků maximum.
 
Účastnický poplatek:  
1.900,- Kč  Kolektivní členové asociace
1.900,-Kč Individuální členové asociace
3.200,-Kč Ostatní zájemci
  V ceně je zahrnuto kurzovné, materiály v elektronické podobě a občerstvení.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.
Způsob platby:   Účastníci obdrží současně s podrobnějšími informacemi o akci koncovou fakturu pro provedení platby.
  Po připsání částky na účet asociace 51-1074480267/0100 obdrží účastník koncový daňový doklad.
Storno podmínky:
  • Registrace se stává závaznou zasláním informací
  • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
  • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
  • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).
  • Místo přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka.   
  • Kurzovné nelze převádět.       
Souhlas se zpracováním osobních údajů: Vyplněním a odesláním registrace souhlasím, aby Asociace pracovníků univerzit, z. s., se sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 27016200, spisová značka L 11451, vedená u Krajského soudu v Brně, zpracovávala mé osobní údaje a to v rozsahu: jméno, příjmení, název vysoké školy/organizace, e-mail, telefonní číslo, získané v souvislosti s poskytováním vzdělávacích služeb.

Zásady a informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.

Pokyny k registraci:
  • Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť,
  • Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uváděte je v registraci,
  • Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci,
  • Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.

 


Registrace   Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena