Wikiverzita
 

Řízení o právech a povinnostech studenta a správní řád (9.4.2019)

Seminář nabízí ucelený pohled na řízení vedená VVŠ o právech a povinnostech studenta s důrazem na použitelnost ustanovení správního řádu a se zohledněním vývoje právní úpravy i judikatury. Úvodní část je věnována ústavním východiskům, vztahu veřejné správy a VVŠ a působnosti správního řádu obecně. Navazující zvláštní část se věnuje jednotlivým řízením a použitelnosti správního řádu v nich. Seminář je určen především osobám rozhodujícím o právech a povinnostech studenta (děkan, rektor, jejich zástupci) nebo pracujícím na studijních odděleních.
 

Termín konání:

09. 04. 2019  10:00 - 15:00
Číslo akce  
Místo konání:

Asociace pracovníků univerzit, Kounicova 67a, 602 00 Brno
učebna č. 164

Lektoři:

JUDr. Eva Kášová, Ph.D. (ex UK)
Mgr. Martin Prokeš (JAMU).

Kontaktní osoba: Monika Červinková
Tel: + 420 778 476 859
E-mail: cervinkova@apua.cz
 

Program: 

09:30 - 10:00  Registrace
10:00 - 12:00  Přednáška
12:00 - 12:30  Přestávka s občerstvením formou coffee breaku
12:30 - 15:00  Přednáška

Obsah:

1. Ústavní východiska
a. právo na vzdělání
b. právo na spravedlivý proces

2. Veřejná správa a VVŠ

3. Působnost správního řádu

a. obecně k použitelnosti jednotlivých částí správního řádu
b. správní řád a VVŠ
c. základní zásady
d. doručování
e. náležitosti rozhodnutí
f. odvolání a další opravné prostředky

4. Rozhodování o právech a povinnostech studentů
a. v § 68 odst. 1 a jiných ustanoveních ZVŠ jmenovaných
i. mimořádný opravný termín zkoušky,
ii. opakování části studia,
iii. přerušení studia,
iv. uznání zkoušek nebo splnění jiných stud. pov.,
v. přiznání stipendia,
vi. vyměření poplatku spojeného se studiem,
vii. nesplnění požadavků,
viii. disciplinární přestupek,
ix. vyloučení ze studia pro přijímací podvod,
x. ÚDR a ostatní
b. ostatních

5. Neplatnost „absolvování“

6. Diskuse

 
  Účastníci semináře se vyzývají k zaslání případných dotazů nejméně 7 dnů předem na adresu cervinkova@apua.cz.
Za včasné zaslání dotazů děkujeme.
Účastnický poplatek:  
1.000,- Kč  Kolektivní členové asociace
1.000,-Kč Individuální členové asociace
2.500,-Kč Ostatní zájemci
  V ceně je zahrnuto kurzovné, materiály, občerstvení formou coffee breaku.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.
Způsob platby:   Po naplnění kapacity potřebné pro otevření termínu obdrží účastníci (současně s podrobnějšími informacemi o akci) zálohovou fakturu s údaji pro provedení platby.
  Po připsání částky na účet asociace 51-1074480267/0100 obdrží účastník koncový daňový doklad.
Storno podmínky: Přihláška na seminář se stává závaznou po obdržení potrvzení konání akce a zálohové fakury,
Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši,
Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 %,
Při neomluvené neúčasti účastnický poplatek nevracíme,
Místo přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka.
Souhlas se zpracováním osobních údajů: Vyplněním a odesláním registrace souhlasím, aby Asociace pracovníků univerzit, z. s., se sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 27016200, spisová značka L 11451, vedená u Krajského soudu v Brně, zpracovávala mé osobní údaje a to v rozsahu: jméno, příjmení, název vysoké školy/organizace, e-mail, telefonní číslo, získané v souvislosti s poskytováním vzdělávacích služeb.

Zásady a informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde. 

 

 

 

 


Registrace   Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena