Setkání tajemníků vysokých škol

 Termín konání:

25.-26. 11. 2020 10:00 zahájení     
Číslo akce:  

 

Místo konání:

Hotel Antoň, Slavatovská 92
588 56 Telč

Lektoři:
 

Ing. Tomáš Zouhar (VŠE)

Ing. Jan Andrle (VŠE)
Ing. Martin Dobšík (VŠCHT)

RNDr. Mgr. Daniela Dvorská

Mgr. Michal Vrajík

Kontaktní osoba: Mgr. Hana Balabánová
Tel: + 420 737 168 246
E-mail: balabanova@apua.cz
 

25. 11. 2020:  

09.30–10:00    Registrace účastníků
10:00–12:00     Rozpočtový proces VŠ (od zákona k plnění rozpočtu)         
                       (Ing. Tomáš Zouhar)

                       Interní rozpočty, účetnictví a výkaznictví
                       (Ing. Jan Andrle)

12:00–13:00     Oběd

13:00–14:00     Specifika vědy a výzkumu v hospodaření VŠ
                       (Ing. Martin Dobšík)

14:15-15:45       Poskytování tvůrčího volna akademickým pracovníkům

                        Právní úprava, vysvětlení pojmů
                        Okruh osob, kterým může být poskytnuto tvůrčí volno
                        Časové ohraničení tvůrčího volna a daňové souvislosti
                        Tvůrčí činnost v období tvůrčího volna
                        Řešení tvůrčího volna s ohledem na ustanovení § 70a zákona o vysokých školách a § 317 zákoníku práce
                        Stravování zaměstnanců v době tvůrčího volna a daňové souvislosti
                        Dovolená zaměstnanců v době tvůrčího volna
                        Cestovní náhrady v době tvůrčího volna
                        Práce pro jiného zaměstnavatele v období tvůrčího volna
                        Sjednání podmínek pro poskytnutí tvůrčího volna
                        Mzda v období tvůrčího volna
                        Osnova vnitřní normy upravující poskytnutí podmínek tvůrčího volna
                        Dotazy, závěr
                       (RNDr. Mgr. Daniela Dvorská)

16:00-17:30     Vysoké školy a pandemie koronaviru - zkušenosti z mimořádné situace

              Úvod - základní údaje a pojmy
              Opatření vůči zaměstnancům VŠ, ochrana rizikových skupin zaměstnanců
              Opatření vůči studentům VŠ
              Opatření vůči dalším osobám na VŠ (kurzy, školení, pronájmy)
              Informace o zdravotním stavu - ochrana osobních údajů
              Koleje a menzy
              Zahraniční zaměstnanci - odjezd, pobyt, příjezd
              Zahraniční studenti - odjezd, pobyt, příjezd
              Distanční výuka - legislativa, ochrana osobních údajů
              Dotazy, diskuse
              Závěr
             (RNDr. Mgr. Daniela Dvorská)

17:30-19:00      Ubytování, procházka městem, volná zábava
19:00–23:00    Večeře a večerní posezení

26. 11. 2020:

9:00–12:00       Vznik a skončení pracovního poměru
                        
Pracovní smlouva, jmenování vedoucích zaměstnanců, podstatné náležitosti
                        Zkušební doba
                        Pracovní poměr na dobu určitou
                        Souběh více pracovněprávních vztahů u jednoho zaměstnavatele
                        Skončení pracovního poměru
                        Způsoby rozvázání pracovního poměru
                        Odvolání a odstoupení zaměstnance z vedoucího pracovního místa
                        Práva a povinnosti vedoucích zaměstnanců
                       
Zákonné povinnosti vedoucích zaměstnanců
                        Důsledky porušování povinností
                        (Mgr. Michal Vrajík)

12:00–13:00      Oběd
13:00–15:00      Pracovní doba (základní orientace)
                         
Stanovená, zkrácená a kratší pracovní doba
                         Rozvržení pracovní doby
                         Práce přesčas
                         Evidence pracovní doby
                         Doby odpočinku
                         Dovolená (základní orientace)
                         
Druhy dovolené
                         Výměra dovolené
                         Čerpání dovolené
                         Náhrada mzdy za dovolenou

                 Práce z domova
                
Zavedení práce z domova
                 Odchylky od zákoníku práce při práci z domova
                 Náklady práce z domova, BOZP a pracovní úrazy při práci z domova
                 (Mgr. Michal Vrajík)

15:00                 Ukončení setkání

 
Ubytování: Ubytování v hotelu, každý si zařizuje sám (až po potvrzení konání akce ze strany APUA) , heslo APUA.

Pokoje za sníženou cenu:

Standard se sprchou za 700,- Kč/jednolůžkový/noc, případně dvoulůžkový za 1.000,- Kč/pokoj/noc.

Superior s vanou za 1.000,- Kč/jednolůžkový/noc, případně dvoulůžkový za 1.600,- Kč/pokoj/noc.

Cena zahrnuje bohatou bufetovou snídani.
 

Rezervace:
tel.: +420 774 026 200 ​
e-mail: recepce@hotel-anton.cz
Doprava na místo setkání:

Autem:
• možnost parkování v areálu hotelu (zdarma bez nároku na místo, není hlídané, ale v noci uzamčené) nebo na přilehlém městském parkovišti (placené)
• příjezd od dálnice D1: na exitu 112 směr Jihlava a potom za Jihlavským tunelem směr Telč
• příjezd od Českých Budějovic/Brna: po silnici II. třídy číslo 23 směr Brno/České Budějovice
 

Vlakem a autobusem:
• dopravní terminál se nachází 1,5 kilometru od hotelu
• železniční spojení vede přes Kostelec u Jihlavy a končí v nedalekých Slavonicích
• u autobusů můžete využívat přímé linky z Prahy, Českých Budějovic nebo Brna (je-li to možné, vystupte na nejbližší autobusové zastávce „Telč-Kino“)

Účastnický poplatek:  
2.500,- Kč  Kolektivní členové asociace
2.500,-Kč Individuální členové asociace
4.500,-Kč Ostatní zájemci
  V ceně je zahrnuto kurzovné a stravné.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.
Způsob platby:   Účastníci současně s podrobnějšími informacemi o akci obdrží zálohovou fakturu s přiděleným variabilním symbolem.
  Po připsání částky na účet asociace 51-1074480267/0100 obdrží účastník koncový daňový doklad.
Storno podmínky:
  • Registrace se stává závaznou zasláním informací ze strany asociace,
  • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením kurzu bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
  • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
  • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).
  • Místo přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka.   
  • Kurzovné nelze převádět.       
Souhlas se zpracováním osobních údajů: Vyplněním a odesláním registrace souhlasím, aby Asociace pracovníků univerzit, z. s., se sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 27016200, spisová značka L 11451, vedená u Krajského soudu v Brně, zpracovávala mé osobní údaje a to v rozsahu: jméno, příjmení, název vysoké školy/organizace, e-mail, telefonní číslo, získané v souvislosti s poskytováním vzdělávacích služeb.

Zásady a informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.

Pokyny k registraci:
  • Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť,
  • Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uváděte je v registraci,
  • Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci,
  • Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.
 

 


  Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena