Správní řízení pro studijní oddělení vysokých škol (16. 6. 2021)

Webinář je určen zejména referentům studijních oddělení fakult a jeho cílem je srozumitelně a přehledně představit vybraná správní řízení podle zákona o vysokých školách, jejichž účastníky jsou uchazeči a studenti VŠ. Pozornost bude věnována použití správního řádu ve spojení se zákonem o VŠ a vnitřními předpisy, specifikům správního řízení na VŠ a související judikatuře. 

 

16. 06. 2021                

09:00-13:30            
Číslo akce: 2169

 

Místo konání: Online
Lektor:

Mgr. Veronika Smítková je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Od roku 2004 působí na Právním odboru rektorátu Masarykovy univerzity, kde se věnuje problematice studijní agendy včetně zastupování univerzity v soudních sporech. Rovněž se zabývá právními otázkami etiky výzkumu, zejména ochranou osobních údajů ve výzkumu.

Kontaktní osoba: Bc. Michaela Šindelářová
tel.: + 420 778 476 859
e-mail.: sindelarova@apua.cz
 
Živý stream:

Jedná se o plnohodnotnou variantu semináře, kdy Vás lektor provází živě po celou dobu výuky, je k dispozici pro dotazy a diskuzi.
Probírané učivo vidíte přes screen lektorovy obrazovky.

Online variantu kurzu můžete absolvovat odkudkoliv se standardním připojením k Internetu. V dostatečném předstihu Vám bude zaslán postup, jak se připojit.


Webinář proběhne v prostředí MS Teams.

Obsah:
 1. Vztah ZVŠ, vnitřních předpisů VŠ a správního řádu  
 2. Vydávání rozhodnutí - náležitosti rozhodnutí, opravné usnesení/rozhodnutí, nové rozhodnutí, doručování  
 3. Odvolací řízení  – postup na fakultě  
 4. Přijímací řízení vč. postupu v mimořádných situací podle zákona 495/2020 Sb. 
 5. Přiznání stipendia 
 6. Přerušení studia 
 7. Řízení o ukončení studia, rozhodování o výjimkách ze SZŘ 
 8. Disciplinární řízení, vyloučení ze studia 
 9. Dotazy a diskuse 
Účastnický poplatek:  

900 Kč 

Kolektivní členové asociace
900 Kč Individuální členové asociace
1.500 Kč Ostatní zájemci
  V ceně je zahrnuto kurzovné a materiály v elektronické podobě.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.
Způsob platby:   Účastníci obdrží současně s podrobnějšími informacemi o akci koncovou fakturu pro provedení platby.
Storno podmínky:
 • Registrace se stává závaznou potvrzením konání ze strany asociace.
 • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
 • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
 • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura). 
Souhlas se zpracováním osobních údajů: Vyplněním a odesláním registrace souhlasím, aby Asociace pracovníků univerzit, z. s., se sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 27016200, spisová značka L 11451, vedená u Krajského soudu v Brně, zpracovávala mé osobní údaje a to v rozsahu: jméno, příjmení, název vysoké školy/organizace, e-mail, telefonní číslo, získané v souvislosti s poskytováním vzdělávacích služeb.

Zásady a informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.

Pokyny k registraci:
 • Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť,
 • Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci,
 • Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci,
 • Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.

Registrace   Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena