Uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v ČR (11. 11. 2020)

Uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v ČR dle § 89 a 90 ZVŠ a ověřování splnění podmínky přijetí ke studiu u uchazečů s předchozím zahraničním vzděláním dle § 48 ZVŠ.

 

Termín konání:

11. 11. 2020 09:00-14:00
Číslo akce  
Místo konání:

Online

Lektor:

Mgr. et Mgr. Vendula Arazimová 

Působí na studijním odboru Rektorátu Masarykovy univerzity. Věnuje se agendě uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace (vyřizování žádostí, metodická činnost). V roce 2019 pracovala na zavedení nového postupu ověření splnění podmínky přijetí ke studiu u uchazečů s předchozím zahraničním vzděláním na Masarykově univerzitě, a to přímo na základě dokladu o zahraničním vzdělání. 

 

Mgr. Jaroslava Králová 

Působí na studijním odboru Rektorátu Masarykovy univerzity. Od roku 2012 se věnuje agendě uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace (vyřizování žádostí, metodická činnost).   

Kontaktní osoba:

Bc. Michaela Šindelářová
Tel: + 420 778 476 859
E-mail: sindelarova@apua.cz

Živý stream:

Jedná se o plnohodnotnou variantu semináře, kdy Vás lektor provází živě po celou dobu výuky, je k dispozici pro dotazy a diskuzi.
Probírané učivo vidíte přes screen lektorovy obrazovky.
 

Online variantu kurzu můžete absolvovat odkudkoliv se standardním připojením k Internetu. V dostatečném předstihu Vám bude zaslán postup, jak se připojit.


Webinář proběhne v prostředí MS Teams, bez nutnosti instalace.

Program:

9:00-11:00         přednáška

11:00-12:00        přestávka na oběd

12:00-14:00        přednáška

Obsah:

Uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v ČR (9:00 – 11:00) 

 • Základní informace o UZV (vymezení pojmů, legislativa, orgány rozhodující o UZV), 
 • UZV na Masarykově univerzitě (popis procesu, technické zajištění), 
 • věcná příslušnost, náležitosti žádosti o UZV, 
 • forma dokladů (úředně ověřená kopie, úřední překlad, ověření pravosti podpisů a otisků razítek: apostila, superlegalizace), 
 • specifické problémy / otázky procesu UZV,
 • chystaná novela ZVŠ,
 • diskuze. 

 

Přestávka: 11:00 – 12:00

 

Ověřování splnění podmínky přijetí ke studiu u uchazečů s předchozím zahraničním vzděláním (12:00 – 14:00) 

 • Právní úprava (ZVŠ a ekvivalenční dohody):  
  • podmínky přijetí ke studiu,  
  • způsoby jejich prokázání u absolventů zahraničního vzdělání. 
 • Praktický postup na MU:  
  • jaké skutečnosti ohledně zahraničního vzdělání ověřujeme a proč, 
  • jakým způsobem tyto skutečnosti ověřujeme
  • užitečné veřejně dostupné zahraniční databáze. 
 • Diskuze
 
Účastnický poplatek:  
900,- Kč  Kolektivní členové asociace
900,-Kč Individuální členové asociace
1.900,-Kč Ostatní zájemci
  V ceně je zahrnuto kurzovné a mteriály v elektornické podobě.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.
Způsob platby:   Účastníci obdrží současně s podrobnějšími informacemi o akci koncovou fakturu pro provedení platby.
Storno podmínky:
 • Registrace se stává závaznou zasláním informací 
 • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením kurzu bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
 • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
 • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).
 • Místo přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka.   
 • Kurzovné nelze převádět.   

    

Souhlas se zpracováním osobních údajů: Vyplněním a odesláním registrace souhlasím, aby Asociace pracovníků univerzit, z. s., se sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 27016200, spisová značka L 11451, vedená u Krajského soudu v Brně, zpracovávala mé osobní údaje a to v rozsahu: jméno, příjmení, název vysoké školy/organizace, e-mail, telefonní číslo, získané v souvislosti s poskytováním vzdělávacích služeb.

Zásady a informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.

 

Pokyny k registraci:
 • Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť,
 • Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci,
 • Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci,
 • Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.

Registrace   Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena