Týmová spolupráce a komunikace v O365 (13. 11. 2020)

Cílem webináře je nastínit využití aplikací dostupných v rámci "Microsoft365" pro podporu týmové spolupráce. Microsoft365 totiž není jen v koronovirové době tak často používaná aplikace Ms Teams a elektronická pošta, ale přibližně dalších 20 aplikací. V rámci webináře si prakticky předvedeme přínosy nejzajímavějších z nich podporujících spolupráci týmů. Seznámíme se i s novinkami, s kterými Microsoft přišel v letošním roce.

Webinář je vhodný jak pro začátečníky, tak i pro mírně pokročilejší uživatele - průběh přednášek se dynamicky přizpůsobuje dle zájmu a zaměření posluchačů.

Termín konání:

 

13. 11. 2020 08:30-15:00
Číslo akce:  

 

Místo konání:

Online

Lektor:

Ing. Jiří Horský

Kontaktní osoba: Bc. Barbora Vajglová
Tel: 603 230 984
E-mail: vajglova@apua.cz
Živý stream:

Jedná se o plnohodnotnou variantu semináře, kdy Vás lektor provází živě po celou dobu výuky, je k dispozici pro dotazy a diskuzi.
Probírané učivo vidíte přes screen lektorovy obrazovky.

 

Online variantu kurzu můžete absolvovat odkudkoliv se standardním připojením k Internetu. V dostatečném předstihu Vám bude zaslán postup, jak se připojit.
 

Webinář proběhne v prostředí MS Teams.

Program: 

08:30-11:30 přednáška

11:30-12:00 přestávka

12:00-15:00 přednáška

Obsah: 

• Stručný přehled aplikací v dostupných v Microsoft365, novinky letošního roku

• Ms Teams jako základní prostředek týmové spolupráce, integrace s dalšími aplikacemi v rámci M365

• Tvorba dotazníků, průzkumů, kvízů atd. pomoci aplikace "Ms-Forms"

• Sdílení dokumentů týmu prostřednictvím knihovny dokumentů v Sharepointu a Onedrive

• Využití aplikace "OneNote" pro osobní a týmové poznámky ( zápisy z porad )

• Řízení týmů ( úkolů ) v aplikaci Planner / Microsoft Tasks

• Tvorba týmového intranetu v Sharepoint Online

• Seznámení s novinkou září 2020 - Microsoft Lists pro tvorbu seznamů, katalogů atd.

• Tvorba formulářů v aplikaci "PowerApps"

• Ukázka automatizace firemních procesů ( např. schvalování, oběh dokumentů atd. ) pomocí aplikace "PowerFlow"

Účastnický poplatek:  
1.500,- Kč  Kolektivní členové asociace
1.500,-Kč Individuální členové asociace
2.400,-Kč Ostatní zájemci
  V ceně je zahrnuto kurzovné, materiály v elektronické podobě a osvědčení o absolvování vzdělávací akce.
Způsob platby:   Účastníci obdrží současně s podrobnějšími informacemi o akci koncovou fakturu pro provedení platby.
Storno podmínky:
  • Registrace se stává závaznou zasláním informací a koncové faktury ze strany asociace,
  • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením kurzu bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
  • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
  • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).
  • Místo přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka.   
  • Kurzovné nelze převádět.       
Souhlas se zpracováním osobních údajů: Vyplněním a odesláním registrace souhlasím, aby Asociace pracovníků univerzit, z. s., se sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 27016200, spisová značka L 11451, vedená u Krajského soudu v Brně, zpracovávala mé osobní údaje a to v rozsahu: jméno, příjmení, název vysoké školy/organizace, e-mail, telefonní číslo, získané v souvislosti s poskytováním vzdělávacích služeb.

Zásady a informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.

Pokyny k registraci: • Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť,
• Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci,
• Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci,
• Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.

Registrace   Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena