Umění prezentovat (15. 5. 2020)

Seminář Umění prezentovat je koncipován tak, aby spojil technické požadavky na prezentaci se soft-skills potřebnými pro úspěšné prezentování. Účastníci se naučí vychytávky programu pro prezentování, vyzkouší si online prezentování pomocí Office 365 a Prezentace Google. Součástí kurz jsou kamerové zkoušky se zpětnou vazbou.

Je vhodné, aby účastníci uměli vytvořit prezentaci v MS PowerPoint.


Termín konání:

15. 5. 2020 09:00 - 16:00
Číslo akce:  

 

Místo konání:

České vysoké učení technické v Praze
Jugoslávských partyzánů 1580/3
160 00 Praha 6 – Dejvice,
vchod B3 (vchod do MENZY ČVUT)

Lektor:

Ing. Marek Rozehnal

Kontaktní osoba: Bc. Barbora Vajglová, DiS.
Tel: + 420 603 230 984
Email: vajglova@apua.cz
 

Program: 

08:30-09:00 registrace účastníků

09:00-12:00 přednáška

12:00-12:40 přestávka

12:40-16:00 přednáška

Obsah:
 • Prezentační mód a jeho vychytávky (kreslení do prezentace, poznámky, …)
 • Prezentace MS Office 365 - online
 • Prezentace Google - online
 • Hypertextové odkazy – tvorba „e-learningu“
 • Pravidla dobré prezentace
 • Tvorba vzorové prezentace
 • Prezentování na kameru
 

Je vhodné, aby účastníci uměli vytvořit prezentaci v MS PowerPoint

Účastnický poplatek:  
1.900,- Kč  Kolektivní členové asociace
1.900,-Kč Individuální členové asociace
3.000,-Kč Ostatní zájemci
  V ceně je zahrnuto kurzovné, materiály, káva a stravné formou stravenky na oběd.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.
Způsob platby:   Účastníci obdrží současně s podrobnějšími informacemi o akci výzvu k platbě za seminář převodním příkazem s přiděleným variabilním symbolem.
  Po připsání částky na účet asociace 51-1074480267/0100 obdrží účastník daňový doklad. Pokud bude příkaz k úhradě za více účastníků z jedné vysoké školy/univerzity, stačí uvést variabilní symbol jednoho z účastníků.
Storno podmínky:
 • Registrace se stává závaznou potvrzením konání akce ze strany asociace.
 • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
 • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
 • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).
 • Místo přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka.   
 • Kurzovné nelze převádět.  
Souhlas se zpracováním osobních údajů: Vyplněním a odesláním registrace souhlasím, aby Asociace pracovníků univerzit, z. s., se sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 27016200, spisová značka L 11451, vedená u Krajského soudu v Brně, zpracovávala mé osobní údaje a to v rozsahu: jméno, příjmení, název vysoké školy/organizace, e-mail, telefonní číslo, získané v souvislosti s poskytováním vzdělávacích služeb.

Zásady a informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.

Pokyny k registraci: - Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť,
- pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uváděte je v registraci,
- na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.

Registrace   Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena