Wikiverzita
 

Úvod do problematiky vysokých škol (23.4.2019)

Seminář je určen nejen novým, ale i stávajícím zaměstnancům veřejných vysokých škol, kteří se chtějí seznámit s prostředím VVŠ nebo si zlepšit svou orientaci
v prostředí VVŠ. Jádrem kurzu je výklad věnovaný veřejným vysokým školám a jejich vnitřnímu upořádání, po kterém následuje přehled jednotlivých agend a základních informací o nich.

 

Pokud Vám nevyhovuje tento termín, můžete se registrovat na termín brněnský 18. 09. 2019.

 

Termín konání:

23. 04. 2019  10:00 - 16:00
Číslo akce 1920
Místo konání:

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Konferenční centrum Sázava, Chemická 952, Praha - Kunratice

Lektor:

Mgr. Martin Prokeš - Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Kontaktní osoba: Monika Červinková
Tel: + 420 778 476 859
E-mail: cervinkova@apua.cz
 

Program: 

09:30 - 10:00 registrace účastníků
10:00 - 15:00 přednáška s přestávkou na občerstvení
15:00 - 16:00 dotazy a diskuze účastníků

Obsah:

1.      Obecná východiska

• úhly pohledu na VVŠ
• prameny práva
• osoby fyzické a právnické
• obecné zásady
• nečekané významy známých pojmů
• co je po právu?
• soudy a VVŠ
 

2.      VVŠ a jejich uspořádání

• VVŠ jako osoba a součást veřejné správy
• poslání VVŠ
• studium jako ústavně garantované právo
• akademická obec
• akademické svobody a práva
• orgány VVŠ, jejich vztahy a ustavování
• součásti VVŠ a jejich orgány
• povinnosti členů orgánů
• vnitřní předpisy a jiné podstatné dokumenty VVŠ a jejich součástí
• schvalovací procesy
• financování a hospodaření VVŠ
 

3.      Přehled agend VVŠ

 • přijímací řízení
 • studijní věci
 • lustrace
 • střet zájmů
 • finanční kontrola
 • veřejné zakázky
 • smluvní vztahy
 • registr smluv
 • pracovní vztahy
 • právo duševního vlastnictví
 • svobodný přístup k informacím
 • ochrana osobních údajů (GDPR)

Účastnický poplatek:  
1.900,- Kč  Kolektivní členové asociace
1.900,-Kč Individuální členové asociace
3.800,-Kč Ostatní zájemci
  V ceně je zahrnuto kurzovné, materiály, občerstvení formou coffee breaku.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.
Způsob platby:   Účastníci obdrží současně s podrobnějšími informacemi o akci výzvu k platbě za seminář převodním příkazem s přiděleným variabilním symbolem.
  Po připsání částky na účet asociace 51-1074480267/0100 obdrží účastník daňový doklad. Pokud bude příkaz k úhradě za více účastníků z jedné vysoké školy/univerzity, stačí uvést variabilní symbol jednoho z účastníků.
Storno podmínky: Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši,
Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 %,
Při neomluvené neúčasti účastnický poplatek nevracíme,
Místo přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka.
Souhlas se zpracováním osobních údajů: Vyplněním a odesláním registrace souhlasím, aby Asociace pracovníků univerzit, z. s., se sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 27016200, spisová značka L 11451, vedená u Krajského soudu v Brně, zpracovávala mé osobní údaje a to v rozsahu: jméno, příjmení, název vysoké školy/organizace, e-mail, telefonní číslo, získané v souvislosti s poskytováním vzdělávacích služeb.

Zásady a informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.

 


Registrace   Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena