Vedení hybridního spisu (2. 11. 2020)

2. 11. 2020 09:00-11:00
Číslo akce: 2063

 

Místo konání:

Online

Lektor:

Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D. - Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohodpodářská fakulta - zabývá se implementací spisových služeb již více než 20 let, je autorem mnoha odborných statí na toto téma a spoluautorem knihy Spisová služba.

Kontaktní osoba: Bc. Barbora Vajglová, DiS.
Tel: + 420 603 230 984
Email: vajglova@apua.cz

Živý stream: 

Jedná se o plnohodnotnou variantu semináře, kdy Vás lektor provází živě po celou dobu výuky, je k dispozici pro dotazy a diskuzi.
Probírané učivo vidíte přes screen lektorovy obrazovky.

 

Online variantu kurzu můžete absolvovat odkudkoliv se standardním připojením k Internetu. V dostatečném předstihu Vám bude zaslán postup, jak se připojit.
 

Webinář poběží v prostředí MS Teams.

Obsah:

• Literatura k tématu
• Vymezení spisu a dokumentu
• Různé formy dokumentů
• Životní cyklus spisu
• Specifika hybridního spisu

Účastnický poplatek:  
700,- Kč  Kolektivní členové asociace
700,-Kč Individuální členové asociace
1.400,-Kč Ostatní zájemci
  V ceně je zahrnuto kurzovné a mteriály v elektornické podobě.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.
Způsob platby:   Účastníci obdrží současně s podrobnějšími informacemi o akci koncovou fakturu pro provedení platby.
Storno podmínky: • Ŕegistrace se stává závaznou potvrzením konání ze strany asociace.
• Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
• Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
• Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).
Souhlas se zpracováním osobních údajů: Vyplněním a odesláním registrace souhlasím, aby Asociace pracovníků univerzit, z. s., se sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 27016200, spisová značka L 11451, vedená u Krajského soudu v Brně, zpracovávala mé osobní údaje a to v rozsahu: jméno, příjmení, název vysoké školy/organizace, e-mail, telefonní číslo, získané v souvislosti s poskytováním vzdělávacích služeb.

Zásady a informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.

Pokyny k registraci: • Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť,
• Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uváděte je v registraci,
• Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci,
• Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.

Registrace   Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena