Wikiverzita
 

Zdravotní pojištění ve mzdové účtárně (26.2.2019)

Zdravotní pojištění ve mzdové účtárně – změny v roce 2018 a k 1. 1. 2019, problémové situace z praxe a jejich řešení, správné postupy aneb jak nedělat chyby
 

Změny ve zdravotním pojištění v průběhu roku 2018 a k 1. 1. 2019. Změny v související právní úpravě s dopady do placení zdravotního pojištění zaměstnavateli, samoplátci včetně plateb pojistného státem. Aktuality s ohledem na vývoj legislativy. Postupy zaměstnavatele v návaznosti na přijaté změny. Příklady.
 

Termín konání:

26. 02. 2019  09:30 - 13:30
Číslo akce 1908
Místo konání:

Vysoké učení technické v Brně, Institut celoživotního vzdělávání
Purkyňova 118, Brno
učebna 7.15 (7. patro)

Lektor:

Ing. Antonín Daněk - lektor s dlouholetou praxí kontrolního pracovníka a metodika Všeobecné zdravotní pojišťovny. Publikuje o problematice zdravotního pojištění pro odbornou veřejnost, například je autorem oblasti zdravotního pojištění v Abecedě mzdové účetní (nakladatelství ANAG).

Kontaktní osoba: Monika Červinková
Tel: + 420 778 476 859
E-mail: cervinkova@apua.cz
 

Program: 

09:00 - 09:30  Registrace
09:30 - 11:30  Přednáška
11:30 - 12:00  Přestávka s občerstvením formou coffee breaku
12:00 - 13:30  Přednáška

Obsah:

Desatero nejčastějších chyb zaměstnavatele a jejich rozbor. Jak správně přihlašovat a odhlašovat zaměstnance u pracovní smlouvy, u dohody nebo při výkonu funkce? Proč je důležité řádné oznamování kategorií osob, za které platí pojistné stát? Které jsou specifické „státní kategorie“? Zaměstnávání studentů po změně zákona. Které situace můžete v souvislosti s péčí o dítě řešit v případě mateřské a rodičovské dovolené a pobíráním rodičovského příspěvku? Podmínky u celodenní osobní a řádné péče. Zpětné přiznání důchodu. Státní kategorie bez kódu. Přihlašování zaměstnance v různých situacích (víkendy, nemoc, pracovní poměr trvající krátce, neplacené volno …)  Vysvětlení postupu, když zaměstnance nesprávně přihlásíte nebo odhlásíte - opravné kódy. Které změny dříve podaných informací se oznamují zdravotní pojišťovně?

Jak a ve kterých situacích se projeví zvýšení rozhodné částky na 3 000 Kč při placení pojistného zaměstnavatelem? Zvýšení minimální mzdy a průměrné mzdy a dopady do zdravotního pojištění pro zaměstnavatele i OSVČ.

Spousta výpočtů v různých situacích – více příjmů u jednoho zaměstnavatele, příjmy u více zaměstnavatelů, různé období trvání dohod, typově různé dohody, střídání příjmů. Správné posouzení zaměstnání z pohledu zdravotního pojištění. Jak se řeší příjmy po skončení zaměstnání u pracovní smlouvy a u dohod? Proč je důležité, zda příjem na základě dohody zakládá nebo nezakládá účast na zdravotním pojištění? Jakou roli hraje pro zaměstnavatele podnikání jeho zaměstnance? Důsledky nedostatečné komunikace mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Odměny členů statutárních orgánů v různých situacích – člen statutárního orgánu a špatně vyřešené zdravotní pojištění. Neplacené volno v různých aspektech v rámci České republiky a v zahraničním kontextu.

Placení pojistného zaměstnavatelem a specifikum situací řešených na přelomu let 2018/2019. Jak se postupuje, když při souběhu příjmů skončí jedno zaměstnání? Jak se platí zálohy, když se samostatná výdělečná činnost stane jediným zdrojem příjmů pojištěnce? Vliv nemoci na placení pojistného. Co vám může zdravotní pojišťovna prominout či zohlednit a co ne? Jak je třeba chápat v podmínkách EU pojem podstatné části výkonu činností? Kdy je vhodné či potřebné vybavit zaměstnance při cestě po Evropě formulářem A1 a kdy to nemusí být? Povinnosti pojištěnce jako fyzické osoby……. a spousta dalších informací a zajímavostí.

 
  Výklad vychází z dlouholetých poznatků a zkušeností a z permanentních kontaktů s praxí.
Individuální konzultace po skončení semináře.
Účastníci obdrží pracovní materiál s kontakty na lektora (e-mail, telefon) s nárokem na bezplatné zodpovídání dotazů ze zdravotního pojištění kdykoli v dalším období. 
Účastnický poplatek:  
1.000,- Kč  Kolektivní členové asociace
1.000,-Kč Individuální členové asociace
1.500,-Kč Ostatní zájemci
  V ceně je zahrnuto kurzovné, materiály, stravné.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.
Způsob platby:   Účastníci obdrží současně s podrobnějšími informacemi o akci výzvu k platbě za seminář převodním příkazem s přiděleným variabilním symbolem.
  Po připsání částky na účet asociace 51-1074480267/0100 obdrží účastník daňový doklad. Pokud bude příkaz k úhradě za více účastníků z jedné vysoké školy/univerzity, stačí uvést variabilní symbol jednoho z účastníků.
Storno podmínky: Přihláška na seminář se stává závaznou jejím přijetím,
Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši,
Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 %,
Při neomluvené neúčasti účastnický poplatek nevracíme,
Místo přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka.
Souhlas se zpracováním osobních údajů: Vyplněním a odesláním registrace souhlasím, aby Asociace pracovníků univerzit, z. s., se sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 27016200, spisová značka L 11451, vedená u Krajského soudu v Brně, zpracovávala mé osobní údaje a to v rozsahu: jméno, příjmení, název vysoké školy/organizace, e-mail, telefonní číslo, získané v souvislosti s poskytováním vzdělávacích služeb.

Zásady a informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde. 

 

 

 


 


Registrace   Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena