Wikiverzita
 

Aktuální nabídka seminářů

Připravované akce

Setkání pracovníků BOZP a PO vysokých škol

listopad 2019, Praha

Setkání tajemníků vysokých škol

podzim 2019, Brno

Skončení pracovního poměru

6.11.2019 - Brno, 13.11.2019 - Praha

Pracovní doba akademických pracovníků

2.10.2019 - Brno, 15.10.2019 - Praha

Registr smluv

25.9.2019, Praha

Registr smluv

30.9.2019, Brno
Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena