Členství / Členství 

Členství

Kolektivní členství (počet kolektivních členů: 24)

 

Podmínky kolektivního členství:

10 000 studentů a více 40.000,- Kč/rok
5 000 – 10 000 studentů 30.000,- Kč/rok
​do 5 000 studentů 20.000,- Kč/rok

+ každý účastník uhradí účastnický poplatek 1.500,- Kč/seminář zaměřený na aktuální legislativu z prostředí VŠ, 1.900,- Kč/IT a manažerské semináře, 2.900,- Kč za setkání profesní skupiny.
 

Členské příspěvky na rok 2021 zůstaly v nezměněné výši.
Harmonogram splatnosti pro kolektivní členy: 31.01.2021

 

Výhody kolektivního členství:

 

- účast neomezeného množství zaměstnanců VŠ na seminářích a workshopech za stanovený účastnický poplatek
- možnost návrhu témat seminářů a kurzů
- účast na valných hromadách asociace, hlasovací právo na valných hromadách
- možnost volit do předsednictva asociace

 

Způsob registrace do kolektivního členství:

 

- vyplnění Registračního formuláře kolektivního člena, podepsání statutárním zástupcem. Formulář je ke stažení pod odkazem zde,
- odeslání Registračního formuláře do sídla asociace APUA (poštou nebo naskenovaný e-mailem na vajglova@apua.cz),
- po potvrzení přijetí registrace ze strany kanceláře asociace obdržíte fakturu pro zaplacení členského příspěvku.

 

 

 

Individuální členství (počet individuálních členů: 8)
stav k 31. 5. 2021

 

Podmínky individuálního členství:

Členský příspěvek: 800,- Kč/rok

+ každý účastník uhradí účastnický poplatek 1.500,- Kč/seminář zaměřený na aktuální legislativu z prostředí VŠ, 1.900,- Kč/IT a manažerské semináře, 2.900,- Kč za setkání profesní skupiny.


 - účastnický poplatek na seminář pro individuálního člena může předsednictvo na základě transparentního zdůvodnění snížit či  odpustit /přínos člena pro činnost asociace/.

 

Členské příspěvky na rok 2021 zůstaly v nezměněné výši.
Harmonogram splatnosti pro individuální členy: 28.02.2021

 

 

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena